Půdorysy

 1 NP

 

 

 2 NP

 

 

 Pohled / nákres domů  na pozemku